среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Stawianie balaski PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane plotki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane plotki PVC na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий